Từ điển Nga-Việt Huy Biên dành cho người mới học tiếng

       Hiện có khá nhiều từ điển Nga-Việt khá nổi tiếng hỗ trợ rất tốt cho việc học ngoại ngữ. ABBYY Lingvo, Huy Biên là những cuốn từ điển như vậy. Tiện lợi sử dụng bộ từ điển ABBYY Lingvo đã được nhắc đến khá nhiều trong bài viết trước. Tuy vậy, ABBYY Lingvo lại … Đọc tiếp Từ điển Nga-Việt Huy Biên dành cho người mới học tiếng